Điều kiện nâng ngạch biên tập viên không qua thi tuyển

Ngày gửi: 19/03/2018 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL33447

Câu hỏi:

Xin hỏi: tôi tham gia công tác từ tháng 11 năm 1976 (Biên chế từ lúc tham gia công tác). Đến nay, đã hơn 41 năm và đến ngày 01/8/2018 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu. Hiện nay tôi đang hưởng Ngạch Biên tập viên( tương đương chuyên viên). Lương hưởng bậc cuối cùng 4,98 vượt khung 6%. Xin hỏi, khi có thông báo nghỉ hưu tôi có được xem xét nâng ngạch Biên tập viên chính (tương đương chuyên viên chính) không cần qua thi tuyển không. Xin cảm ơn.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Thông tư số 03/2008/TT-BNV của Bộ Nội Vụ

– Quyết định số 14/2000/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa – Thông tin

– Thông tư số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Nội Vụ

2. Nội dung tư vấn

Theo thông tin bạn đã cung cấp, lương hưởng bậc cuối cùng của bạn là 4, 98, do đó bạn thuộc nhóm Viên chức loại A1 theo quy định tại điểm 1c Điều 18 Thông tư số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV.

“Điều 18. Cách xếp lương

1. c) Chức danh nghề nghiệp Biên tập viên hạng III, Phóng viên hạng III, Biên dịch viên hạng III, Đạo diễn truyền hình hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.”

Như vậy, theo quy định tại khoản 1 mục I Thông tư số 03/2008/TT-BNV bạn thuộc đối tượng được xét nâng ngạch không qua thi tuyển đã có thông báo nghỉ hưu.

Điều kiện để được nâng ngạch được quy định tại khoản 2 mục II Thông tư số 03/2008/TT-BNV như sau:

“2. Tiêu chuẩn và điều kiện xét nâng ngạch

Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại khoản 1 mục I Thông tư này được xét nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Có cống hiến lâu dài cho sự nghiệp cách mạng, có thời gian công tác liên tục trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, của Đảng, đoàn thể và lực lượng vũ trang (kể cả thanh niên xung phong) từ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975.

b) Trong quá trình công tác luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao; không bị kỷ luật trong thời gian 10 năm cuối trước khi có thông báo nghỉ hưu;

c) Đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu;

d) Về trình độ đào tạo:

– Đối với các ngạch công chức phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

– Đối với các ngạch viên chức phải đạt trình độ đào tạo quy định tại tiêu chuẩn chức danh ngạch;

đ) Đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng bậc lương cuối cùng cộng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ.”

Như vậy chiếu theo điểm a khoản 2 bạn không đủ điều kiện được xét nâng ngạch lên Biên tập viên chính do năm bắt đầu công tác của anh là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam