Điều kiện nâng lương trước thời hạn đối với giáo viên mầm non

Ngày gửi: 18/11/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL37111

Câu hỏi:

Xin hỏi về quy định nâng lương trước thời hạn: Tháng 10 năm 2013 tôi được nâng lương trước thời hạn 9 tháng bậc 4/10 hệ số 3,34 ngạch giáo viên mầm non chính 15a2016, chức vụ phó hiệu trưởng, đến tháng 10 năm 2016 tôi nâng lương thường xuyên theo quy định và đến tháng 10 năm 2018 do tôi tiếp tục được 3 năm chiến sỹ thi đua cơ sở (năm học 2014 – 2015; 2015-2016; 2016-2018) vậy tôi có được tiếp tục nâng lương trước thời hạn lần 2 ngạch giáo viên mầm non chính 15a206 chức vụ phó hiệu trưởng không hay mỗi người trong thời gian công tác chỉ được nâng lương trước hạn duy nhất 1 lần như phòng nội vụ nơi tôi công tác quy định?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Thông tư 08/2013/TT-BNV

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 31 tháng 07 năm 2013. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013.

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ năm 2013 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định điều kiện được hưởng chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ như sau:

– Được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

– Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

– Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản;

– Tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a) Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV.

Theo đó, bạn sẽ được nâng lương trước thời hạn khi đủ các điều kiện nêu trên. Hiện nay không có quy định trong thời gian công tác, công chức, viên chức chỉ được nâng lương trước hạn một lần.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam