Điều kiện mua sắm trực tiếp khi mua thuốc

Ngày gửi: 02/05/2019 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL32560

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư! Tỉnh em có chủ trương cho Sở Y tế và các cơ sở y tế tổ chức đấu thầu thuốc theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BYT và Thông tư 11/2016/TT-BYT. Tuy nhiên, do chưa thống nhất về giá thuốc giữa Sở Y tê và BHXH tỉnh nên chưa phê duyệt được kế hoạch đấu thầu. Nay, Sở YT trình xin chủ trương cho áp thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp theo Điều 14 của Thông tư 11, từ kết quả lựa chọn nhà thầu của các tỉnh lân cận để sử dụng. Kính nhờ Luật sự tư vấn giúp như vậy có đúng hay không? Xin chân thành cám ơn?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật đấu thầu 2013

Thông tư 11/2016/TT-BYT

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ Điều 24 Luật đấu thầu 2013 quy định mua sắm trực tiếp:

“1. Mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự

án, dự toán mua sắm khác.

2. Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó;

b) Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó;

c) Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói

thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó;

d) Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

3. Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng

mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả

lựa chọn nhà thầu trước đó.”

Thêm nữa, Căn cứ Điều 14 Thông tư 11/2016/TT-BYT quy định điều kiện áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp:

a) Nhà thầu đã trúng thầu cung cấp thuốc thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó;

b) Gói thầu có các thuốc tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó. Trường hợp thuốc thuộc gói thầu mua sắm trực tiếp là một trong nhiều thuốc thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó thì quy mô của thuốc áp dụng mua sắm trực tiếp phải nhỏ hơn 130% quy mô của thuốc cùng loại thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó;

c) Đơn giá của các thuốc thuộc gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các thuốc tương ứng thuộc gói thầu đã ký hợp đồng trước đó, đồng thời phải phù hợp với giá thuốc trúng thầu được công bố tại thời điểm thương thảo hợp đồng;

d) Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không được quá 12 tháng. Trong thời hạn 12 tháng, cơ sở y tế chỉ được mua sắm trực tiếp một lần với mỗi mặt hàng thuộc gói thầu đã ký hợp đồng trước đó, trong trường hợp đặc biệt, cơ sở y tế có phải văn bản trình người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư này để xem xét, quyết định.”

Như vậy, để mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

–  Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó;

–  Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó;

–  Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói

thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó;

>>> Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu qua tổng đài: 024.6294.9155

–  Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

Trong trường hợp này, Sở Y tế áp thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp và lựa chọn nhà thầu của các tỉnh lân cận để sử dụng là trái quy định Luật đấu thầu. Vì ở đây, để thực hiện mua sắm trực tiếp cần phải thực hiện đầy đủ các điều kiện theo Luật đấu thầu mà cụ thể Sở y tế đã không tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó mà lại căn cứ vào kết quả lựa chọn các nhà thầu các tỉnh lân cận.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam