Điều kiện làm thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định thầu trong đấu thầu

Ngày gửi: 26/09/2020 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL42437

Câu hỏi:

Chào Luât sư! Công ty mình có làm một dự án xây dựng nhà máy mới trong đó có gói thầu xây dựng nhà xưởng mà ban quản lý dự án chỉ có 01 người là kỹ sư xây dựng thì nằm bên tổ thẩm định thầu còn bên tổ chuyên gia chấm thầu thì mọi người đều có chứng chỉ đấu thầu nhưng chuyên môn về xây dựng thì không có ai như vậy có đúng luật không ạ ? Cảm ơn luật sư!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Căn cứ Điều 64 Nghị định 59/2015/NĐ-CP xác định năng lực ban quản lý dự án như sau:

1. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước:

a) Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận;

c) Có ít nhất 20 (hai mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên ngành.

2. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp quy mô dự án, cấp công trình và với công việc đảm nhận;

c) Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên ngành.

3. Ban quản lý dự án một dự án:

a) Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận;

c) Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án được giao quản lý

Giám đốc ban quản lý dự án theo khoản 2 Điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP phải đảm bảo điều kiện sau đây:

2. Giám đốc quản lý dự án phải có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án, có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:

a) Giám đốc quản lý dự án hạng I: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng I;

b) Giám đốc quản lý dự án hạng II: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng II;

c) Giám đốc quản lý dự án hạng III: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã là Giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng III.

Theo thông tin bạn đưa ra thì ban quản lý dự án là ban quản lý một dự án. Nếu ban quản lý một dự án chỉ  có một người có năng lực hoạt động trong lĩnh vực xây dựng mà không có giám đốc và ít nhất 10 người đảm bảo năng lực trong lĩnh vực hoạt động thì ban quản lý dự án của công ty ban không đủ điều kiện là ban quản lý dự án một dự án.

Căn cứ Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP xác định điều kiện tổ chuyển gia đấu thầu như sau:

1. Cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, trừ cá nhân quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

2. Tùytheo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan.

3. Cá nhân không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Đấu thầu 2013, khi tham gia tổ chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

b) Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;

c) Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu;

d) Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu.

4. Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

Như thế, cá nhân không  thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Đấu thầu

– Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

– Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;

– Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu;

– Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu.

Cá nhân không thuộc trường hợp trên:

– Có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;

– Chứng chỉ khác trong từng lĩnh vực;

Như vậy, trong trường hợp này, nếu công ty bạn mà tổ chuyên gia chỉ có chứng chỉ đấu thầu mà không có chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng thì không đảm bảo điều kiện thành viên của tổ chuyên gia

3. Trường hợp nào phải thành lập tổ chuyên gia chấm thầu?

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam