Điều kiện khấu trừ thuế 10% trước khi chi trả thu nhập

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL39338

Câu hỏi:

Trong năm, cá nhân là cán bộ công nhân viên có thu nhập từ tiền lương đồng thời có tài sản là xe ô tô để cho đơn vị đi thi công công trình thì trường hợp này có phải khấu trừ 10% phần thu nhập của cá nhân cho thuê tài sản hay không. Tổng doanh thu cho thuê tài sản là dưới (<) 100 triệu/ năm,không thuộc diện chịu thuế GTGT, thuế TNCN theo Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Quy định:

 “b) Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì khi xác định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

Ví dụ 5: Bà C ký hợp đồng cho thuê nhà trong 02 năm – tính theo 12 tháng liên tục – với thời gian cho thuê là từ tháng 10 năm 2015 đến hết tháng 9 năm 2017, tiền thuê là 10 triệu đồng/tháng và được trả 1 lần. Như vậy, doanh thu tính thuế và thuế phải nộp đối với doanh thu trả tiền một lần từ hoạt động cho thuê nhà của Bà C xác định như sau:

Năm 2015, Bà C cho thuê nhà 03 tháng (từ tháng 10 đến hết tháng 12) với doanh thu cho thuê là: 03 tháng x 10 triệu đồng = 30 triệu đồng (< 100 triệu đồng). Như vậy, năm 2015 Bà C không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà.

Năm 2016, Bà C cho thuê nhà 12 tháng (từ tháng 01 đến hết tháng 12), với doanh thu cho thuê là: 12 tháng x 10 triệu đồng = 120 triệu đồng (> 100 triệu đồng). Như vậy, năm 2016 Bà C phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà.

Sau khi xác định doanh thu tính thuế của từng năm thì Bà C thực hiện khai thuế một lần với doanh thu trả tiền một lần là 180 triệu đồng, doanh thu phát sinh số thuế phải nộp là 120 triệu đồng và số thuế phải nộp một lần cho cả hợp đồng là 12 triệu đồng (120 triệu đồng x (5% + 5%))."

Trong đó, doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân được quy định tại mục a2, điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC như sau:

“a.2) Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.”

Như vậy, nếu doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản nhỏ hơn 100 triệu đồng/ năm dương lịch thì không phải nộp thuế Thu nhập cá nhân cho hoạt động cho thuê tài sản đó. Nếu những thông tin bạn cung cấp là chính xác thì khoản thu nhập từ việc cho thuê xe trong trường hợp này không làm phát sinh trách nhiệm nộp thuế Thu nhập cá nhân của chủ sở hữu, do đó đương nhiên không đặt ra vấn đề khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Nếu số tiền đó phát sinh từ tiền lương tiền công theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT – BTC thì mới khấu trừ 10%.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam