Hệ thống pháp luật

Điều kiện để được đăng ký kết hôn

Ngày đăng: 15/04/2021 lúc 12:11:03

Kết hôn hay đăng ký kết hôn là một thủ tục không thể thiếu khi nam, nữ muốn trở thành vợ chồng hợp pháp. Tuy nhiên, nếu nam, nữ khi muốn đăng ký kết hôn thì phải đáp ứng những điều kiện theo Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cụ thể như sau.

Điều kiện để được đăng ký kết hôn

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam