Điều kiện để được cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu

Ngày gửi: 18/07/2018 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL42369

Câu hỏi:

Điều kiện để được cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu? Các quy định về hoạt động đấu thầu.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Theo Thông tư 03/2016/TT-BKHDT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo bồi dưỡng về đấu thầu sẽ có hiệu lực vào ngày 01/07/2016 quy định về các điều kiện để được cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu như sau:

Thứ nhất, tham gia tổ chức bồi dưỡng giảng viên đấu thầu:

+ Cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng giảng viên đấu thầu gửi hồ sơ đăng ký về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, xây dựng kế hoạch và tổ chức khóa bồi dưỡng.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Cục Quản lý đấu thầu lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng, cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu.

Thời lượng của mỗi khóa đào tạo đấu thầu bồi dưỡng giảng viên đấu thầu tối thiểu là 40 tiết học tương đương 5 ngày ( mỗi tiết học là 45 phút)

Thứ hai, đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau đây và được cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu:

+ Học viên tham dự tối thiểu 90% tổng thời lượng khóa bồi dưỡng được tham gia kiểm tra cuối khóa.

Hình thức kiểm tra:

+ Kiểm tra viết trong thời gian tối đa 180 phút;

+ Vấn đáp trong thời gian tối đa 30 phút;

+ Giảng thử trong thời gian tối thiểu 30 phút.

Nội dung kiểm tra:

+ Kiểm tra kiến thức chung về quy định của pháp luật dân sự, hình sự, thương mại và các pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu;

+ Kiểm tra kiến thức về quy định pháp luật đấu thầu Việt Nam và thông lệ quốc tế;

+ Kiểm tra kiến thức và bài tập về xử lý tình huống trong đấu thầu.

Thứ ba, học viên được cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

>>> Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua tổng đài: 024.6294.9155

+ Có Điểm kiểm tra trung bình đạt mức tối thiểu 80% tổng số Điểm của các môn thi, trong đó không có môn thi nào đạt dưới 70% số Điểm tối đa của môn thi đó được đánh giá là “Đạt”.

+ Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa bồi dưỡng, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu cho các học viên đáp ứng yêu cầu.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam