Điều kiện để chuyển xếp lương bằng đại học ngành quân sự?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37482

Câu hỏi:

Kính gửi: Công ty TNHH Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam. Tên tôi là: Nguyễn Mạnh Thắng Địa chỉ: Nam Trực – Nam Định Tôi xin hỏi Quý cơ quan về việc chuyển xếp lương công chức xã có bằng trung cấp lên bằng Đại học. – Năm 2012 tôi tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện. – Từ tháng 7/2013 đến tháng 02/2015 tôi làm hợp đồng chức danh danh Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã – Từ tháng 03/2015 đến tháng 07/2016 tôi hợp đồng chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã – Tháng 12/2015 tôi đã tốt nghiệp lớp trung cấp ngành Quân sự cơ sở tại trường quân sự tỉnh – Tháng 08/2016 đến nay tôi được bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã hệ số lương 1,86 (bậc 1 hệ trung cấp) Vậy trong trường hợp của tôi trước khi bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã hệ số lương 1,86 tôi đã có bằng Đại học chính quy chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện. Căn cứ vào quy định hiện hành thì tôi có được chuyên xếp lương lên bằng đại học không? Nếu có thì khi nào được chuyển xếp lương lên bằng đại học. Tôi xin trân trọng cảm ơn! ? 

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Thông tư số 01/2013/TTLT-BNV-BQP;

– Nghị định 92/2009/NĐ-CP;

– Thông tư 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

2. Nội dung tư vấn: 

Khoản 2, Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định chỉ huy trưởng cấp xã là một trong những chức danh của công chức cấp xã. Việc xếp lương cho công chức xã được quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH như sau:

"Điều 3. Xếp lương đối với công chức cấp xã

1. Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đảm nhiệm thì thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước), bảng lương số 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a) Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003);

b) Tốt nghiệp trình độ cao đẳng được xếp lương theo ngạch chuyên viên cao đẳng (mã số 01a.003);

c) Tốt nghiệp trình độ trung cấp được xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004);

d) Tốt nghiệp trình độ sơ cấp xếp lương theo ngạch nhân viên văn thư (mã số 01.008).

… 

4. Công chức cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại khoản 1 Điều này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới."

Năm 2012, bạn tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện. Trong trường hợp này với bằng Đại học chính quy chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện thì bạn sẽ không được xếp lương theo Đại học khi đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng ban quân sự. Bởi: Theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 01/2013/TTLT-BNV-BQP hướng dẫn việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng chỉ  huy trưởng, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phương, thị trấn quy định:  

"1. Điều kiện để xem xét, bổ nhiệm

Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng; có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên…

3. Tiêu chuẩn cụ thể đối với Chỉ huy trưởng:

a) Phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên;

b) Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã;

c) Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội.

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã".

Như vậy, theo quy định trên nếu bạn muốn hưởng lương theo bằng đại học thì bằng đại học của bạn phải phù hợp với trình độ, chức danh, vị trí công việc của bạn. Bạn có bằng đại học nhưng là bằng đại học Công nghệ kỹ thuật điện, không liên quan đến chức danh làm việc của bạn hiện tại. Vì vậy, khi được bổ nhiệm vào chức danh chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã bạn chỉ được hưởng lương đại học khi bạn có bằng đại học chuyên ngành phù hợp. Do đó, trường hợp của bạn không được chuyển xếp lương lên bằng đại học.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam