Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội

Ngày gửi: 12/08/2018 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL33471

Câu hỏi:

Thưa luật sư, tôi có một câu hỏi như sau: Tôi đang là sỹ quan của một đơn vị đóng quân tại Hà Nội, có vợ và một con, tôi mới thuê nhà có diện tích 42m2 của cơ quan. Tôi muốn hỏi luật sư tôi có đủ điều kiện để làm hộ khẩu tại Hà Nội không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 

– Luật cư trú sửa đổi bổ sung 2013

2. Nội dung tư vấn

 Theo thông tin bạn cung cấp bạn đang là sỹ quan của một đơn vị đóng quân tại Hà Nội, có vợ và một con, tôi mới thuê nhà có diện tích 42m2 của cơ quan, do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin là bạn nhập khẩu vào quận, huyện nào của Hà Nội nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác cho bạn mà chỉ có thể tư vấn cho bạn theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 đã có hiệu lực có bổ sung một số điều kiện để Công dân nhập khẩu vào thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Về đăng ký nhập khẩu vào ngoại thành Thành phố Hà Nội:

“3. Việc đăng ký thường trú ở ngoại thành được thực hiện theo quy định của pháp luật về cư trú.” khoản 3 Điều 19 Luật Thủ đô – như vậy, công dân muốn nhập khẩu vào các huyện Ngoại thành của thành phố Hà Nội thì vẫn được áp dụng theo Luật cư trú hiện nay./.

2. Về đăng ký nhập khẩu vào nội thành thành phố Hà Nội:

“4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ở nội thành:

a) Các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 20 của Luật cư trú;

b) Các trường hợp không thuộc điểm a khoản này đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê.”

Theo khoản 2,3,4 Điều 20 Luật cư trú sửa đổi năm 2013 là các trường hợp:

“2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;

3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản. “

Như vậy, điểm mới trong Luật thủ đô là điều kiện nhập khẩu vào nội thành thuộc Thành phố Hà Nội là Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 20 Luật Cư trú thì trước khi nhập khẩu vào nội thành, công dân phải đáp ứng điều kiện đã đăng ký tạm trú liên tục tại đó từ 3 năm trở lên.

Nếu đủ những điều kiện quy định tại Điều 20 Luật cư trú sửa đổi năm 2013 thì bạn có thể nhập khẩu vào thành phố Hà Nội,

Để được nhập khẩu vào Hà nội thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ và chuẩn bị thủ tục như sau:

Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

+ Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

b) Giấy chuyển hộ khẩu;

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh. 

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, nếu bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì gia đình bạn hoàn toàn có thể nhập khẩu vào Hà nội với thủ tục nêu trên.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam