Điều kiện chuyển từ viên chức sang công chức?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33223

Câu hỏi:

Chào luật sư!  Luật sư cho tôi hỏi: Tháng 9/2009 tôi được biên chế vào làm việc tại Trung tâm y tế huyện, trình độ Y sỹ (Viên chức), năm 2011 tôi học lên đại học, đầu tháng 12 năm 2015 tôi tốt nghiệp đại học Y Hà Nội. Ngày 14/12/2015 tôi có Quyết định của UBND huyện Điều động, biệt phái lên Phòng y tế làm việc. Nay tôi có nguyện vọng chuyển sang công chức thì phải làm những gì? Tôi đã đủ 60 tháng chưa? Cảm ơn luật sư!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật viên chức 2010

– Nghị định 29/2012/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ Điều 58 Luật viên chức 2010 xác định chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức như sau:

b) Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng;

c) Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, tiền lương được hưởng theo cơ chế trả lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, được thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của Luật viên chức 2010 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật viên chức 2010;

đ) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ;

e) Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác.

Cụ thể theo Điều 42 Nghị định 29/2012/NĐ-CP xác định thời gian công tác để chuyển từ viên chức sang công chức như sau:

1. Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức. 

Như vậy, để chuyển từ viên chức sang công chức với trường hợp của bạn cần xác định các điều kiện sau:

– Thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ 60 tháng trở lên. Bạn không nói rõ thời gian bạn làm đơn vị sự nghiệp công lập được tính đến thời điểm nào. Nếu xét từ tháng 9/2009 – 14/12/2015 thì bạn đã làm được 6 năm 3 tháng. Do đó, bạn đủ điều kiện về thời gian để chuyển sang viên chức.

– Có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác đáp ứng yêu cầu vị trí cần tuyển dụng.

– Cơ quan quản lý có nhu cầu tuyển dụng;

Như vậy, nếu đảm bảo điều kiện nêu trên thì bạn có thể chuyển từ viên chức sang công chức. Bạn chỉ cần nộp hồ sơ xét tuyển từ viên chức sang công chức mà không cần phải thông qua thi tuyển đến cơ quan có nhu cầu tuyển dụng. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam