Điều kiện cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

Ngày gửi: 15/01/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42455

Câu hỏi:

Tại khoản 2 điều 16 của luật đấu thầu quy đinh: “cá nhân trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu”. Tại đơn vị tôi hiện tại trong thành phần công việc mua sắm một số hàng hóa và phải tổ chức lựa chọn nhà thầu, đơn vị cũng đã thành lập tổ tư vấn (lập hồ sơ), tổ đánh giá hồ sơ đề xuất, tổ thẩm định kết quả; các thành viên đều có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu. Quy trình như trên có đúng và đầy đủ các điều kiện quy định hiện hành hay không? Xin cám ơn!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

+ Luật đấu thầu 2013

+ Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT 

+ Nghị định 63/2014/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ theo Điều 16 Luật đấu thầu 2013 cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư. Tùy từng chức năng, nhiệm vụ trong gói thầu mà điều kiện đối với cá nhân tham gia sẽ khác nhau.

Tại khoản 2 điều 16 của Luật đấu thầu 2013 quy đinh cá nhân trực tiếp tham gia vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Căn cứ Điều 4 Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT  quy định thành viên tham gia tổ thẩm định phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

– Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;

– Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến công việc được phân công; trường hợp đối với gói thầu được thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chỉ yêu cầu tối thiểu 01 năm;

– Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế;

– Không trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định

– Cá nhân tham gia tổ thẩm định không được là cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột của cá nhân đã tham gia lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật năng lực cá nhân tham gia đấu thầu: 024.6294.9155

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định điều kiện tổ chuyên gia

“Điều 116. Tổ chuyên gia

1. Cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, trừ cá nhân quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

2. Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan.

3. Cá nhân không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật đấu thầu, khi tham gia tổ chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

b) Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;

c) Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu;

d) Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu.

4. Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.”

Như bạn trình bày, tại đơn vị bạn hiện tại trong thành phần công việc mua sắm một số hàng hóa và phải tổ chức lựa chọn nhà thầu, đơn vị cũng đã thành lập tổ tư vấn (lập hồ sơ), tổ đánh giá hồ sơ đề xuất, tổ thẩm định kết quả; các thành viên đều có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu là chưa đủ điều kiện để tham gia.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam