Điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33141

Câu hỏi:

Mình đang chuẩn bị hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sỹ tại trường ĐHBK Hà Nội. Và 1 trong những yêu cầu của chuẩn đầu ra đối với thạc sỹ là phải có chứng chỉ ngoại ngữ B1 theo khung tham chiếu châu Âu. Mình đã thi chứng chỉ ngoại ngữ B1 của trường Đại học Vinh địa điểm thi tại trường Đại học Hòa Bình ngày 27/8/2016 và đã đỗ. Nhưng khi mang chứng chỉ này về trường ĐHBK Hà Nội nộp thì trường không chấp nhận với lý do chứng chỉ B1 của Đại học Vinh cấp nhưng phải cùng ngày thi, cùng đề thi của tất cả các trường mà Bộ cho phép cấp chứng chỉ. Mình xin hỏi: 1. Các trường đã được Bộ phê duyệt cho phép thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung tham chiếu châu âu (đề án 2020) thì có bao giờ tổ chức thi cùng 1 ngày không? (Vì mình được biết các trường hàng tháng đều tổ chức thi). 2. Nếu chứng chỉ của mình thi ngày 27/8/2016 thì có cùng ngày thi với tất cả các trường không? 3. Thi tại những cơ sở khác nhưng do Đại học Vinh tổ chức thì có được chấp nhận không? 4. ĐHBK không chấp nhận chứng chỉ của mình là đúng hay sai?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT quy định điều kiện bảo vệ luận văn như sau:

– Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chư­ơng trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ);

– Đạt trình độ ngoại ngữ do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định theo đề nghị của hội đồng khoa học đào tạo nhưng tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II);

– Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT;

– Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;

–  Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.

Ngày 11 tháng 01 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông báo số 42/TB-BGDĐT về việc công nhận năng lực khảo thí và cho phép Trường Đại học Vinh được tổ chức đào tạo, thi khảo sát và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo thang ngoại ngữ 6 bậc Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR).

Nội dung của thông báo nêu rõ: Trường Đại học Vinh đã hội đủ các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ 2020. Cụ thể: Trường có đơn vị chuyên trách về khảo thí, có bề dày kinh nghiệm về công tác khảo thí, đã triển khai thí điểm rà soát năng lực tiếng Anh có kết quả tương đương với kết quả rà soát năng lực do Trường Đại học Ngoại ngữ thực hiện. Đồng thời, Thông báo khẳng định, các địa phương có thể lựa chọn Trường Đại học Vinh để thực hiện việc cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo thang ngoại ngữ 6 bậc Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR).

Do đó chứng chỉ B1 của trường Đại học Vinh cấp sẽ được công nhận.

Theo như bạn trình bày, bạn đã thi chứng chỉ ngoại ngữ B1 của trường Đại học Vinh, địa điểm thi tại trường Đại học Hòa Bình ngày 27/8/2016 và đã đỗ. Nhưng khi mang chứng chỉ về trường đại học Bách Khoa Hà Nội nộp thì trường không chấp nhận với lý do chứng chỉ B1 của Đại học Vinh cấp nhưng phải cùng ngày thi, cùng đề thi với tất cả các trường mà Bộ cho phép cấp chứng chỉ là không đúng quy định bởi theo yêu cầu chung là không có yêu cầu này đồng thời các trường đã được Bộ phê duyệt cho phép thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ hàng tháng các trường sẽ tổ chức thi tùy vào số lượng hồ sơ dự thi tại các trường do đó các trường sẽ không tổ chức thi cùng ngày. 

Do Đại học Vinh đã được công nhận là một địa điểm cấp chứng chỉ tiếng anh B1 do đó việc bạn thi tại cơ sở khác nhưng do Đại học Vinh tổ chức thi thì vẫn được công nhận.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ chối là không đúng theo quy định pháp luật.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam