Hệ thống pháp luật

Điều khiển xe mới mua chưa có biển số có bị phạt?

Ngày đăng: 17/04/2021 lúc 21:29:06

Theo Điều 6 Thông tư 58/2020/TT-BCA, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức, cá nhân mua xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký, biển số.

Điều khiển xe mới mua chưa có biển số có bị phạt?

(Điều khiển xe mới mua chưa có biển số có bị phạt?)

Mặt khác, theo khoản 3 Điều 53 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định:

Điều 53. Điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới

3. Xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.”

Điều 12 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định xe phải đăng ký tạm thời trong những trường hợp sau:

Điều 12. Xe phải đăng ký tạm thời

Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông; xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức; xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam và xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp xe mới mua đang trong thời gian chờ cấp đăng ký xe, biển số chính thức nếu chủ xe có Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời sẽ được tham gia giao thông. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị thời hạn sử dụng tối đa 30 ngày và xe đăng ký tạm thời chỉ được tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam