Hệ thống pháp luật

Di chúc lập ở văn phòng luật sư có hợp pháp không?

Ngày đăng: 03/04/2021 lúc 15:59:47

Nhiều người khi về già muốn lập di chúc để lại tài sản của mình cho con cái nhưng không biết lập ở đâu thì hợp pháp. Vậy di chúc lập tại văn phòng luật sư thì có hợp pháp không? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây:

Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật dân sự 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân muốn để lại tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Về hình thức lập di chúc được quy định tại Điều 627 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

“Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.”

Theo đó:

- Di chúc bằng văn bản bao gồm các hình thức sau đây:

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng: Người lập di chúc có thể tự đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc nhưng phải có ít nhất 02 người làm chứng nếu không tự mình viết di chúc được và phải ký tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng này.

Di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực: Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc.

- Di chúc miệng: Là di chúc do người có tính mạng bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản được. Đồng thời, nếu sau 03 tháng mà người lập di chúc vẫn còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, để xác định một bản di chúc là hợp pháp cần đáp ứng điều kiện về hình thức của di chúc quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự 2015:

- Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc;

- Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Như vậy, việc lập di chúc ở văn phòng luật sư thuộc trường hợp lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng và không áp dụng với di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ bởi di chúc của các đối tượng này phải được công chứng hoặc chứng thực.

Tuy nhiên, khi lập ở văn phòng luật sư, nếu muốn di chúc hợp pháp cần phải lưu ý đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

- Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam