Dạy thêm môn khác giáo viên được hưởng chế độ gì?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37354

Câu hỏi:

Tôi đang là giáo viên vật lý trung học phổ thông tôi bị phân công dạy thêm một phần tiết công nghệ trong khi nhà trường vẫn có giáo viên lý- công nghệ là đúng hay sai? Tôi được phân dạy nghề nhà trường tính vào tiết dạy chính khóa mà không trả tiền dạy nhưng vẫn thu học phí nghề của học sinh là đúng hay sai?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Điều 8, Điều 9, Điều 11 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

– Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

– Điều 2, Điều 3 Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

2. Nội dung tư vấn

Theo đó, chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn như sau:

+ Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

+ Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

+ Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

+ Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 – 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

+ Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

Trường hợp của bạn hiện tại bạn đang là giáo viên dạy môn vật lý và được phân thêm một phần tiết học công nghệ thì không thuộc trường hợp giảm định mức tiết dạy theo quy định của Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT. Mặt khác, ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên còn phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau:

+ Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức.

+ Báo cáo ngoại khóa cho học sinh do nhà trường tổ chức (có giáo án hoặc đề cương báo cáo) thì số tiết báo cáo thực tế được tính tương đương số tiết định mức.

+ Hiệu trưởng căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nếu bạn không thuộc trường hợp quy đổi, thời gian dạy tính là thời gian dạy thêm sẽ được hưởng lương dạy thêm. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý bạn chỉ được hưởng tiền lương dạy thêm giờ khi đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, các nhiệm vụ công tác khác theo chế độ làm việc của nhà giáo theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT. Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác (sau đây gọi chung là đi làm nhiệm vụ khác) do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

Khi bạn được phân công và thêm thời gian giảng dạy thêm sẽ được hưởng lương và chế độ khác đầy đủ theo quy định của Luật viên chức 2010. Trường hợp Hiệu trưởng phân công tiết dạy chính nhưng bạn không được hưởng lương thì bạn có thể yêu cầu trực tiếp Hiệu trưởng để được giải quyết. 

Nghỉ bù đối với giáo viên sinh con vào thời gian nghỉ hè

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam