Đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu

Ngày gửi: 11/04/2017 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL42376

Câu hỏi:

Tình huống trong đấu thầu Nội dung: Tư cách hợp lệ của nhà thầu: Theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 5 Luật Đấu thầu về Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư: Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Bắt buộc từ 1/7/2016). Tình huống: Thời điểm đóng thầu là ngày 4/4/2017. Nhà thầu X nộp hồ sơ dự thầu đúng quy định. Nhà thầu X đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tuy nhiên thông tin nhà thầu X trên hệ thống tại thời điểm ngày 5/4/2017 thông báo: Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/3/2017 tài khoản sẽ hết hiệu lực. Đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá HSDT Nhà thầu X không đáp ứng vì không đảm bảo tư cách hợp lệ của nhà thầu. Xin hỏi quý cơ quan: Kết quả đánh giá của Tư vấn đấu thầu đối HSDT của nhà thầu X như vậy có đúng không? Trân trọng cảm ơn! ?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Điều 5 Luật Đấu thầu 2013

– Điều 37 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

2. Nội dung tư vấn

Từ ngày 1/7/2016 khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu bên mời thầu sẽ đưa thêm điều kiện để đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu khi tham gia đấu thầu là "Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia". Tuy nhiên, có rất nhiều đơn vị nhà thầu kể cả bên mời thầu vẫn chưa đăng ký "chứng thư số" trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dẫn đến trường hợp nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ và bị loại.

Bên bạn cần lưu ý "Chứng thư số có hiệu lực là chứng thư số chưa hết hạn, không bị tạm dừng, hủy hoặc thu hồi". Việc gia hạn thời gian hiệu lực chỉ áp dụng đối với chứng thư số chưa bị hủy bỏ, chứng thư số chưa hết hạn nên nhà thầu trong trường hợp này chứng thư số đã hết hạn và không có hiệu lực. Khi không có hiệu lực thì nhà thầu sẽ không đảm bảo tư cách hợp lệ khi tham gia đấu thầu. 

Như vậy, đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá HSDT Nhà thầu X không đáp ứng vì không đảm bảo tư cách hợp lệ của nhà thầu là có căn cứ và đúng.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam