Hệ thống pháp luật

Của hồi môn là tài sản riêng của người vợ?

Ngày đăng: 06/04/2021 lúc 10:03:41

Trong cuộc sống hiện đại, vợ chồng bình đẳng, cả hai đều có khả năng kiếm tiền, vậy nên của hồi môn không còn được đặt nặng như trước. Tuy nhiên, ngày nay tục lệ cho con gái một ít tài sản khi bước về nhà chồng vẫn không hề thay đổi. Thời đại phát triển, tư duy về của hồi môn cũng khác, chúng ta không chỉ quan tâm của hồi môn nhiều hay ít, mà còn cần hiểu biết rõ hơn rằng, của hồi môn là tài sản riêng của vợ hay tài sản chung của cả hai vợ chồng?

Tài sản chung là tài sản của cả hai vợ chồng và được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, tài sản chung bao gồm các loại tài sản như:

  • Thu nhập của vợ và chồng trong thời kỳ hôn nhân. Cụ thể: thu nhập do lao động, sản xuất, kinh doanh; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác phát sinh trong thời kỳ hôn nhân;..
  • Tài sản mà hai vợ chồng được thừa kế chung
  • Tài sản hai vợ chồng được tặng cho chung.

Trong khi đó, Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 lại quy định, tài sản riêng của vợ chồng gồm: tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng; tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng,…

 Thông thường, khi trao của hồi môn, bố mẹ thường không nói rõ là tặng riêng cô dâu hay tặng cho cả hai vợ chồng. Bởi vậy cần xác định tại thời điểm nhận tặng cho, bố mẹ tặng cho ai? Tặng riêng người vợ hay tặng cho hai vợ chồng? Theo khoản 3 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014,  trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Như vậy, của hồi môn sẽ là tài sản riêng nếu người vợ có căn cứ chứng minh tài sản đó bố mẹ đã tặng cho riêng mình. Nếu không chứng minh được, tài sản này sẽ là tài sản chung vợ chồng.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam