Công ty góp vốn được coi là độc lập pháp lý với công ty chủ quản

Ngày gửi: 11/04/2017 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL42390

Câu hỏi:

Thưa luật sư Công ty tôi là công ty cổ phần , có cổ đông lớn nhất là công ty A (nắm giữ 51% vốn công ty tôi). Công ty A có công ty con 100% vốn là công ty B (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên B). Nay công ty B mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, vậy công ty tôi có được coi là độc lập với công ty B để tham dự thầu hay không? Xin luật sư vui lòng giải đáp giúp Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam. Với thắc mắc của bạn, Công ty Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Căn cứ pháp lý

+ Luật đấu thầu 2013.

+ Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ theo khoản 3, khoản 4 Điều 6 Luật đấu thầu 2013 về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu:

"Điều 6. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

3. Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng, nhà thầu tư vấn kiểm định gói thầu đó.

4. Nhà đầu tư tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

a) Nhà thầu tư vấn đấu thầu đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án;

b) Nhà thầu tư vấn thẩm định dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án;

c) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu".

Căn cứ theo khoản 4, Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý, độc lập về tài chính với chủ đầu tư, với nhà thầu khác khi đáp ứng đủ các điều kiện:

– Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;

– Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau;

– Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế;

– Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên

Công ty A có phần vốn góp vào công ty bạn là 51%, phần vốn góp tại công ty B là 100% (Công ty con). Công ty B có tổ chức đấu thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn. Như vậy, giữa Công ty bạn và công ty B không có phần vốn góp của nhau thì được coi là hoàn toàn độc lập về pháp lý và tài chính và công ty bạn đủ điều kiện để tham dự gói thầu này.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam