Cộng dồn thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội của Trung úy

Ngày gửi: 19/03/2019 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL37420

Câu hỏi:

xin luật sư tư vấn giúp: Tôi nhập ngũ tháng 2-1975 xuất ngũ tháng 8-1985 ( 10 năm 7 tháng) cấp bậc : Trung úy chuyên nghiệp, ngay sau đó tôi làm trưởng trạm y tế cho đến nay, nhưng tháng 9-1987 mới có chế độ cho đóng BHYT vậy việc cộng nối thời gian trong quân đội vào BHYT như thế nào, xin Luật sư vui lòng cho biết. Xin trân trọng cảm ơn.? Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam. Với thắc mắc của bạn, Công ty Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau: 1. Cơ sở pháp lý: – Luật Bảo hiểm xã hội 2014; – Nghị định 115/2015/NĐ-CP; – Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg; – Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; – Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg;Xem thêm: Lương tham gia bảo hiểm xã hội là gì? Cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 2021? – Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; – Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg; – Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; – Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg; – Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg . 2.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

– Nghị định 115/2015/NĐ-CP;

– Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg;

– Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg;

– Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg;

– Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg;

– Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg;

– Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg;

– Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg .

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội:

“Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.“

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 6 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

>>> Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội qua tổng đài: 024.6294.9155

Như vậy, thời gian bạn công tác trong quân đội từ tháng 2/1975 đến tháng 9/1985 và thời gian bạn công tác tại trạm y tế từ sau khi xuất ngũ đến tháng 9/1987 được tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Theo như thông tin mà bạn cung cấp, bạn vẫn chưa hưởng trợ cấp một lần sau khi xuất ngũ. Do đó, thời gian bạn phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam được quy đổi thành thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo các quy định riêng về chế độ đối với quân nhân và thời gian từ sau khi xuất ngũ đến tháng 9/1987 được cộng nối vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ đối với người lao động. Việc cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ – CP.

Theo đó, Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà được tính là thời gian công tác liên tục nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

a) Người lao động làm việc trong khu vực nhà nước liên tục công tác đến ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội;

(…)

2. Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội:

a) Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31 tháng 12 năm 1960 trở về trước;

b) Điểm a Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước;

c) Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10 tháng 01 năm 1982;

d) Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

đ) Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

e) Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;

g) Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Trường hợp quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc từ ngày 15 tháng 12 năm 1993 đến ngày 31 tháng 12 năm 1994 mà chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian tham gia quân đội, công an nhân dân được tính hưởng bảo hiểm xã hội”. 

Theo đó, thời gian mà bạn làm việc trong quân đội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng trợ cấp một lần, thì sẽ được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, để được cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn cần có giấy tờ chứng minh việc bạn đã tham gia công tác tại quân đội và thời gian xuất ngũ. Theo quy định, việc xác định thời gian công tác trước năm 1995 của người lao động muốn được hưởng bảo hiểm xã hội thì phải căn cứ vào hồ sơ, chứng từ gốc. Theo đó, để được cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn phải có quyết định xuất ngũ bản gốc, hoặc giấy xác nhận thời gian công tác trong quân đội của đơn vị cũ (nơi ra quyết định xuất ngũ) và các loại giấy khen, bằng khen, lý lịch Đảng viên (nếu có)…

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam