Có tiến hành mở thầu khi không có nhà thầu tham dự lễ mở thầu?

Ngày gửi: 15/01/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42465

Câu hỏi:

Khi đóng thầu gói thầu cung ứng hóa chất xét nghiệm, có 4 hồ sơ dự thầu nộp trước thời gian quy định (gởi qua đường bưu điện), nhưng đến khi mở thầu không có đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Như vậy chủ đầu tư có được tiến hành mở thầu hay không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

+ Nghị định 63/2014/NĐ-CP 

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ khoản 4, Điều 14 Nghị định 63/2014/NĐ-CP:

“Điều 14. Tổ chức lựa chọn nhà thầu

4. Mở thầu:

a) Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Chỉ tiến hành mở các hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu;..”

Việc tổ chức lễ mở thầu sẽ không phụ thuộc vào việc có mặt hay vắng mặt của nhà thầu tham dự. Trường hợp những nhà thầu đã nộp hồ sơ mà không thể tham dự lễ mở thầu, bên mời thầu sẽ gửi biên bản mở thầu cho những nhà thầu đó qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp. Như vậy, trường hợp bên bạn, khi mở thầu không có đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu thì việc mở thầu vẫn được tiến hành bình thường.

Trình tự lễ mở thầu

Bước 1. Trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm đóng thầu, bên mời thầu phải tiến hành mở thầu ngay

Bước 2. Việc mở thầu được thực hiện đối với từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự:

+ Yêu cầu đại diện từng nhà thầu tham dự mở thầu xác nhận việc có hoặc không có thư giảm giá kèm theo hồ sơ dự thầu của mình;

+ Kiểm tra niêm phong;

+ Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về: Tên nhà thầu; số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; giá trị giảm giá (nếu có); thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu; thời gian thực hiện hợp đồng; giá trị, hiệu lực của bảo đảm dự thầu; các thông tin khác liên quan

>>> Luật sư tư vấn pháp luật biên bản mở thầu: 024.6294.9155

Bước 3. Xác nhận lại các thông tin đã công khai vào biên bản mở thầu. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Biên bản này phải được gửi cho các nhà thầu tham dự thầu. 

Bước 4. Đại diện của bên mời thầu ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng hồ sơ dự thầu.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam