Hệ thống pháp luật

Có thể làm hộ chiếu online và nhận tại nhà từ ngày 1/6/2022

Ngày đăng: 01/08/2022 lúc 11:04:17

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử tại Quyết định 06/QĐ-TTg và Quyết định 10695/QĐ-BCA​ ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các đơn vị tiếp tục nghiên cứu thực hiện dịch vụ cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến mức độ 4 cho công dân Việt Nam.

Ngày 15/5/2022, Thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên triển khai thí điểm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông mức độ 4. Từ ngày 1/6/2022, dịch vụ này đã chính thức triển khai trên toàn quốc. Căn cứ theo các quy định tại Thông tư 32/2017/TT-BTTTT, đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, người dân có thể tiến hành toàn bộ quy trình thực hiện thủ tục hành chính từ nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí và nhận kết quả tại nhà mà không cần đến cơ quan đăng ký.

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, đối tượng áp dụng thủ tục làm hộ chiếu online trên Cổng dịch vụ công là:

- Công dân Việt Nam trong nước có Căn cước công dân gắn chip hoặc Căn cước công dân 12 số còn giá trị.

- Có tài khoản hợp lệ trên Cổng dịch vụ công Chính phủ.

- Có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán của Chính phủ.

Hướng dẫn làm hộ chiếu online

- Bước 1: Quét mã QR và đăng ký tài khoản bằng thuê bao di động. Hoặc truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn).

- Bước 2: Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công, đăng ký cấp hộ chiếu.

Tải ảnh chân dung 4 x 6cm phông nền trắng, ảnh căn cước công dân; nhập đầy đủ thông tin vào các cột mục; đăng ký nơi nhận hộ chiếu; tải các tài liệu đính kèm theo quy định. Sau khi hoàn tất các bước, chờ phê duyệt của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

- Bước 3: Thanh toán lệ phí trực tuyến

Sau khi hồ sơ được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chấp thuận, thanh toán lệ phí trực tuyến theo đường dẫn được Cổng dịch vụ công quốc gia gửi đến qua tin nhắn hoặc email.

- Bước 4: Trả kết quả

Người dân nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc chuyển phát đến tận nhà (nếu đăng ký nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính).

BBT. Hệ thống pháp luật Việt Nam