Hệ thống pháp luật

Có thai mới đóng BHXH có kịp hưởng chế độ thai sản không?

Ngày đăng: 28/04/2021 lúc 08:35:11

Nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội với lao động nữ để hưởng quyền thai sản rất cao nhưng không phải ai cũng hiểu rõ các quy định về thai sản. Nhiều người có thai rồi mới vội vã đóng bảo hiểm xã hội và băn khoăn không biết như vậy có "kịp" hưởng chế độ thai sản?

Căn cứ Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con được xác định như sau:

  • Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
  • Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp tháng đó không đóng BHXH thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Như vậy, lao động nữ mang bầu chỉ cần tham gia BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh, thì sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Trong khi đó, thời gian mang thai của phụ nữ thường kéo dài khoảng 09 tháng, một vài trường hợp lao động nữ còn bị sinh sớm nên thời gian này có thể ngắn hơn. Thậm chí, nhiều người không biết mình mang thai hoặc phát hiện muộn. Bởi vậy, thời gian từ lúc phát hiện mang thai đến lúc sinh con có thể sẽ ngắn hơn 09 tháng rất nhiều. Do đó, lao động nữ khi phát hiện mình có thai cần sớm tham gia BHXH bắt buộc để kịp đóng đủ 06 tháng trở lên trước khi sinh con.

Bên cạnh đó, mặc dù theo quy định của pháp luật chỉ cần đóng BHXH bắt buộc đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước sinh sẽ được hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên, trên thực tế, trường hợp đủ 06 tháng đóng BHXH rất dễ bị cơ quan BHXH thanh tra do nghi ngờ trục lợi tiền BHXH.

Vì vậy, để được đảm bảo giải quyết chế độ thai sản, lao động nữ đã mang bầu cần đóng BHXH càng sớm càng tốt để có nhiều thời gian đóng BHXH.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam