Hệ thống pháp luật

cơ quan thường trực hội đồng giám định y khoa cấp trung ương

"cơ quan thường trực hội đồng giám định y khoa cấp trung ương" được hiểu như sau:

Là đơn vị có chức năng chuyên trách về giám định y khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.(Theo điểm c khoản 3 Điều 161 Nghị định 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng)