Hệ thống pháp luật

cơ quan thường trực hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh

"cơ quan thường trực hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh" được hiểu như sau:

Là đơn vị có chức năng chuyên trách về giám định y khoa trực thuộc Sở Y tế do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.(Theo điểm a khoản 3 Điều 161 Nghị định 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng)