Hệ thống pháp luật

Có phải đổi BHXH, thẻ BHYT khi làm CCCD gắn chíp không?

Ngày đăng: 30/03/2021 lúc 21:55:55

Kể từ khi Bộ Công An tiến hành triển khai làm CCCD gắn chíp trên toàn quốc đã có rất nhiều câu hỏi của người dân được đặt ra và một trong số đó là khi chuyển sang làm thẻ CCCD gắn chíp thì có phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT không?

Trước hết, việc đổi hoặc điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT được quy định tại Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH có các trường hợp sau:

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

2. Thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

3. Xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995

Số CMND, CCCD là một trong các thông tin để quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong cơ sở dữ liệu do đó không cần phải cấp lại sổ BHXH, BHYT.

Nhưng trong trường hợp chuyển làm CCCD gắn chíp từ CMND 9 số thì người làm chỉ cần thực hiện điều chỉnh thông tin số CMND trong cơ sở dữ liệu. Còn CMND 12 số, CCCD có mã vạch khi chuyển sang CCCD gắn chíp không làm thay đổi số nên không phải điều chỉnh.

BBT Hệ thống pháp luật Việt Nam