Có được ủy quyền cho chi nhánh thực hiện gói thầu không?

Ngày gửi: 11/04/2017 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL42371

Câu hỏi:

Công ty tôi và công ty A cùng liên danh tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp thuốc. Sau khi trúng thầu trong thỏa thuận liên danh công ty A ủy quyền cho công ty tôi đại diện đứng ra ký hợp đồng va thực hiện 100% khối lượng công việc. Nhưng vì công ty tôi ở xa nên muốn ủy quyền cho chi nhánh thực hiện hợp đồng và cung cấp hàng thì có được không? Xin văn phòng tư vấn giúp tôi.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Điều 5 Luật đấu thầu năm 2013;

Điều 84 Bộ luật dân sự năm 2015;

2. Nội dung tư vấn

Điều 84 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân như sau:

2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

3. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích của pháp nhân.

4. Việc thành lập, chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân phải được đăng ký theo quy định của pháp luật và công bố công khai.

5. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

6. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện."

Điều 5 Luật đấu thầu 2013 quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

"1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

……"

Do chi nhánh của công ty không có tài sản độc lập và không tự chịu trách nhiệm bằng tài sản nên chi nhánh không thể nhân danh công ty tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập, do đó chi nhánh không đủ tư cách để tham dự thầu theo quy định trừ trường hợp được uỷ quyền từ công ty mẹ.

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, công ty được ủy quyền cho chi nhánh để tham gia dự thầu tuy nhiên việc ký kết các giấy tờ, hợp đồng trong quá trình đấu thầu phải do công ty mẹ tự thực hiện.

Khi trúng thầu, công ty mẹ có quyền ủy quyền cho chi nhánh thực hiện công việc tuy nhiên tối đa không quá 70% công việc.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH