Có được điều chỉnh năm sinh trong bằng tốt nghiệp THPT không?

Ngày gửi: 27/08/2018 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL33435

Câu hỏi:

Năm 2012 nhận bằng tốt nghiệp THPT năm sinh trong bằng tốt nghiệp là 1980 đúng với giấy khai sinh gốc. Đến năm 2016 tôi điều chỉnh năm sinh trong khai sinh thành năm 1983. Vậy cho tôi hỏi tôi có điều chỉnh được năm sinh trong bằng tốt nghiệp THPT thành năm 1983 hay không. Nếu được xin cho hỏi trình tự thủ tục điều chỉnh Xin cảm ơn.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1.Cơ sở pháp lý.

– Thông tư 22/2012/ TT-BGDĐT.

2.Nội dung tư vấn.

Căn cứ Khoản 1, Điều 21a quy định như sau:

“Điều 21a. Các trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

1. sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người được cấp văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng kí khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, theo quy định  trên trường hợp bạn năm 2016 thay đổi năm sinh từ năm 1980 thành năm 1983 mà bạn không nêu rõ lý do sẽ xảy ra các trường hợp sau:

Thứ nhất: Việc bạn thay đổi năm sinh trong giấy khai sinh của bạn hoàn toàn do ý chí chủ quan của bạn. Tức là bạn muốn thay đổi năm sinh mà không do yếu tố khách quan được quy định tại khoản 1, Điều 21b thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân thì bạn sẽ không đủ điều kiện để thực hiện việc thay đổi năm sinh trong bằng THPT.

Thứ hai: Trường hợp bạn thay đổi năm sinh trong giấy khai sinh là do cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng kí khai sinh quá hạn, đăng kí lại khai sinh theo quy định pháp luật thì bạn đủ điều kiện để thực hiện việc xin thay đổi năm sinh trong bằng THPT đúng với giấy khai sinh mới.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền:

+) Hồ sơ bao gồm:

Căn cứ Khoản 1, Điều 21b Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Quy định hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ;

– CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;

– Văn bằng,chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;

– Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

– Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng kí lại việc khai sinh, đăng kí khai sinh quá hạn;

Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị sửa đổi văn bằng, chứng chỉ bạn có thể nộp bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính. Nếu bạn nộp bản sao không có chứng thực thì cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ có quyền đề nghị bạn xuất trình bản chính để đối chiếu và người đối chiếu phải ký xác nhận và nghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính. Còn trường hợp bạn nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ không được yêu cầu bạn xuất trình bản chính để đối chiếu

Hình thức nộp: Có thể nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc nộp thông qua bưu điện.

+) Trình tự, thủ tục:

– Người đề nghị cấp văn bằng , chứng chỉ nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

– Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được thực hiện bằng cách ban hành quyết định chỉnh sửa; không chỉnh sửa trực tiếp lên văn bằng, chứng chỉ;

+) Thẩm quyền:

Căn cứ Điều 21 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Quy định về thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ như sau:

– Người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ và đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đã sáp nhập, chia tách, giải thể hoặc có sự điều chỉnh về thẩm quyền thì người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam