Có được bổ sung nhà thầu liên danh?

Ngày gửi: 11/04/2017 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL42373

Câu hỏi:

Chào Luật sư! Công ty A liên danh với Công ty B (Công ty A làm đại diện liên danh) để tham gia thi công xây lắp bằng hình thức chỉ định thầu, khi ký hợp đồng, liên danh nhà thầu có đủ năng lực thực hiện. Cho tôi hỏi là trong quá trình triển khai có được bổ sung thêm Công ty C làm thành viên liên danh và thay đổi Công ty B làm đại diện liên danh không? Có phù hợp Luật đấu thầu không? Trân trọng cảm ơn!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Điều 4 Luật đấu thầu năm 2013;

– Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT

2. Nội dung tư vấn

Khoản 35 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định, nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.

"Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh."

Theo quy định trên, xét trong trường hợp đấu thầu liên danh, các nhà thầu liên danh với nhau để dự thầu với tư cách nhà thầu chính đều phải đứng tên dự thầu, ký và thực hiện hợp đồng. Theo quy định của Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT thì trong hồ sơ dự thầu bắt buộc phải có thỏa thuận liên danh 

Theo quy định thì một thỏa thuận liên danh được coi là hợp lệ khi nội dung của thỏa thuận phân định rõ quyền lợi, trách nhiệm, khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của từng thành viên trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh và trách nhiệm của người đứng đầu liên danh; chữ ký của các thành viên, con dấu (nếu có). Tuy nhiên, mục đích của việc phân chia là phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn vệ sinh môi trường…khi thực hiện gói thầu.

Trong trường hợp của bạn, khi tiến hành đấu thầu công ty A và công ty B đã đấu thầu liên danh và cùng ký kết thỏa thuận liên danh nộp kèm hồ sơ dự thầu. Do đó, công ty A và công ty B là nhà thầu chính trong gói thầu.

Trường hợp muốn để công ty C tham gia gói thầu thì phải đăng ký công ty C làm nhà thầu phụ theo quy định tại Khoản 36 Điều 4 Luật đấu thầu năm 2013:

"36. Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu."

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH