Có được bổ sung hồ sơ năng lực của nhà thầu?

Ngày gửi: 15/01/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42436

Câu hỏi:

Trong hồ sơ mời thầu (HSMT) của gói thầu, phần nhân sự chủ chốt HSMT yêu cầu 05 nhân sự và kèm theo bằng cấp chuyên môn + chứng chỉ …, nhưng nhà thầu X tham dự kê khai chỉ có 4 nhân sự kèm theo bằng chấp chuyên môn + chứng chỉ đầy đủ của 4 nhân sự kê khai. Hỏi: trong lúc đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có được yêu cầu nhà thầu X bổ sung làm rõ 01 nhân sự kê khai thiếu không ? Bên mời thầu đánh giá nhà thầu X không đạt về năng lực do kê khai nhân sự chủ chốt không đạt yêu cầu của hồ sơ mời thầu? Xin cám ơn!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

+ Nghị định 63/2014/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về bổ sung tài liệu làm rõ hồ sơ:

“Điều 16. Làm rõ hồ sơ dự thầu

1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

2. Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu…”.

Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật làm rõ hồ sơ dự thầu: 024.6294.9155

Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

Trong nội dung hồ sơ mời thầu yêu cầu danh sách 05 nhân sự chủ chốt và kèm theo bằng cấp chuyên môn + chứng chỉ …, nhưng nhà thầu X tham dự kê khai chỉ có 4 nhân sự kèm theo bằng chấp chuyên môn + chứng chỉ đầy đủ của 4 nhân sự kê khai. Như vậy, về số lượng nhân sự chủ chốt của nhà thầu X không đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu, không thuộc trường hợp được làm rõ hồ sơ.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH