Có được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Câu hỏi:

Mã số câu hỏi: LD426

Theo quyết định số 900/qđ-ttg ngày 20/06/2017 của thủ tướng chính phủ thì giáo viên công tác tại vùng có điều kiện khó khăn có được hưởng chế độ theo nghị định 116 hay không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau: 1. Cơ sở pháp lý - Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn - Công văn số 1784/BNV-TL ngày 03/04/2017 ...
Xem nội dung đầy đủ

Gửi câu hỏi của bạn