Có bị xử lý vi phạm đối với hành vi kê khai người đi bầu cử sai độ tuổi

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32721

Câu hỏi:

Nhờ các anh tư vấn giúp tôi có trường hợp liên quan đến công tác bầu cử muốn nhờ các nh tư vấn giúp. khi lập danh sách cử tri công an căn cứ vào sổ lưu tại công an để lập danh sách những người sinh năm 1998 để được bầu cử,sau khi bầu cử xong 2 ngày có người phát hiện người được đi bầu cử trong sổ hộ khẩu và giấy khai sinh sinh năm 1999 vậy theo quy định thì không được bầu cử. đây là sai sót do vô ý vậy lỗi này xử lý thế nào có ảnh hưởng đến kết quả bầu cử không. trong Luật bầu cử quy định các trường hợp vi phạm nghiêm trọng mới phải hủy kết quả bầu cử, xin tư vấn giúp?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Trường hợp của bạn trình bày ở trên là hành vi kê khai người đi bầu cử sai độ tuổi. Căn cứ theo Điều 95 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015 quy định: Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân; vi phạm các quy định về vận động bầu cử; người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về bầu cử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, về hành vi kê khai sai độ tuổi của người đi bầu cử tùy theo tính chất và mức độ vi phạm bạn sẽ bị kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, nếu bạn là Đảng viên thì Căn cứ vào Quy định số 181-QĐ/TW quy định về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm. 

Điều 8. Vi phạm các quy định về bầu cử

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

b) Thực hiện không đúng, không đầy đủ quy trình, thủ tục về bầu cử dẫn đến sai sót trong quá trình bầu cử.

c) Cố ý không thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình về bầu cử theo quy định của pháp luật, có hành vi làm mất an ninh trật tự nơi bầu cử.

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc ảnh hưởng của người có chức vụ, quyền hạn tác động, gây áp lực đến các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền để đề cử người thân của mình vào các chức danh lãnh đạo của tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội.

Như vậy trong trường hợp bạn là Đảng viên, khi thực hiện kê khai người bầu cử bạn đã thực hiện không đúng, không đầy đủ quy trình thủ tục về bầu cử dẫn đến sai sót trong quá trình bầu cử. Trường hợp này, nếu là lần đầu tiên bạn vi phạm và gây hậu quả ít nghiêm trọng thì bạn sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.  Trường hợp bạn đã bị xử lý kỷ luật  về hành vi này mà vẫn tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng thì bạn có thể sẽ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức nếu bạn giữ chức vụ. 

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 

1. Hội đồng bầu cử quốc gia tự mình hoặc theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban bầu cử ở tỉnh hủy bỏ kết quả bầu cử ở khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử có vi phạm pháp luật nghiêm trọng và quyết định ngày bầu cử lại ở khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử đó.

2. Trong trường hợp bầu cử lại thì ngày bầu cử được tiến hành chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử lại, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên.

Đối với kết quả bầu cử,khi xét thấy hành vi kê khai sai độ tuổi của người đi bầu cử làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả bầu cử thì Ủy ban bầu cử sẽ xem xét, đề nghị với Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét hủy bỏ kết quả bầu cử và tiến hành bầu cử lại theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp bầu cử lại thì ngày bầu cử được tiến hành chậm nhất sau 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử lại, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên. Trường hợp, hành vi vi phạm này không làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử thì Ủy ban bầu cử xem xét, quyết định hủy bỏ phiếu bầu không hợp lệ do việc kê khai sai độ tuổi của người đi bầu cử.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam