Hệ thống pháp luật

Chứng minh nhân dân cắt góc có còn giá trị sử dụng?

Ngày đăng: 26/03/2021 lúc 10:25:51

Khi cấp đổi Chứng minh nhân dân (CMND) sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, nhiều trường hợp CMND được cắt góc và trả lại cho người dân. Vậy CMND cắt góc còn sử dụng được không là câu hỏi mà nhiều người dân còn băn khoan khi đi làm CCCD mới. Mời các bạn cũng theo dõi bài viết dưới đây:

Đổi CMND sang CCCD trong trường hợp nào thì bị cắt góc?

Theo Điều 15 Thông tư 07/2016/TT-BCA (sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 40/2019/TT-BCA), việc xử lý CMND khi chuyển sang CCCD gắn chip được tiến hành như sau:

1. Đối với Chứng minh nhân dân 9 số:

-  Trường hợp còn rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ). Khi trả thẻ CCCD, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân CMND và tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND đó, mỗi cạnh góc vuông là 2cm, ghi vào hồ sơ, trả CMND đã cắt góc cho công dân; trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ CCCD qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cắt góc và trả CMND đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

-  Trường hợp Chứng minh nhân dân 9 số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ) thì thu, hủy CMND đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số CMND.

Tham khảo: Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

2. Đối với Chứng minh nhân dân 12 số:

-  Trường hợp CMND 12 số còn rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ). Khi trả thẻ CCCD, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân nộp CMND và tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND đó, mỗi cạnh góc vuông là 1,5cm, ghi vào hồ sơ, trả CMND đã cắt góc cho công dân; trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ CCCD qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cắt góc và trả CMND đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

-  Trường hợp CMND 12 số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ) thì thu, hủy CMND đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số CMND.

Như vậy, khi đổi sang CCCD, nếu CMND 9 số, 12 số còn rõ nét thì được cắt góc và trả lại cho người dân. 

CMND bị cắt góc còn sử dụng được không?

Căn cứ quy định nêu trên, trước khi trả lại thẻ CMND cho người dân, cán bộ tiếp nhận phải cắt góc. Việc cắt góc nhằm mục đích hủy đi giá trị sử dụng của CMND, mặc dù có thể CMND đó còn thời hạnh sử dụng. Như vậy, thẻ CMND cắt góc không còn giá trị pháp lý.

Việc trả lại thẻ đã cắt góc cho người dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể đối chiếu và chứng minh số CMND và số CCCD là cùng một người khi họ thực hiện các giao dịch với ngân hàng, giao dịch dân sự và các giao dịch khác...

Như vậy, CMND cắt góc không có giá trị sử dụng từ thời điểm bị cắt góc nhưng vẫn có giá trị đối chiếu thông tin trong các giao dịch.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam