Hệ thống pháp luật

Chứng minh nhân dân 12 số/căn cước công dân mã vạch số khi đổi sang Căn cước công dân gắn chíp có bị đổi số không?

Ngày đăng: 08/04/2021 lúc 20:27:28

Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp vẫn đang là từ khóa hot trên mạng xã hội hiện nay. Đây là lần thứ 8 nước ta có sự thay đổi giấy tờ tùy thân của công dân trong 65 năm qua. Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh chủ đề này, trong đó cũng có không ít thắc mắc của người dân về việc trường hợp đã được cấp Chứng minh dân dân (CMND) 12 số hoặc CCCD mã vạch thì khi đổi sang CCCD gắn chíp có bị đổi số hay không?

 

Chứng minh nhân dân 12 số/căn cước công dân mã vạch số khi đổi sang Căn cước công dân gắn chíp có bị đổi số không?

Đổi CMND12 số/CCCD mã vạch sang CCCD gắn chíp

Khoản 2 Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 quy định:

“Số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân.”

Theo Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP:

“Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.”

Điều 12 Luật Căn cước công dân 2014 quy định:

1. Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

2. Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, mỗi cá nhân là công dân Việt Nam sẽ được cấp duy nhất một mã định danh 12 số. Do đó, nếu bạn đã có CMND 12 số hoặc CCCD mã vạch thì khi đổi sang CCCD gắn chíp sẽ không bị đổi số.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam