Chưa nộp phạt hành chính có được xuất cảnh không?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL33016

Câu hỏi:

Thưa luật sư. Hồi tháng 4/2016 em có bị cảnh sát giao thông bắt vì lỗi đi trên vỉa hè, bị tạm giữ giấy phép lái xe. Sau đó vì chuyển nhà nên em làm mất biên bản vi phạm đó nên em chưa thể lấy được giấy phép lái xe của mình. Vào tháng 8 này em có đi Hàn Quốc du lịch. Em tìm hiểu trên mạng thì được biết là những ai đang trong thời gian chấp hành đóng phạt vi phạm hành chính thì sẽ bị cấm xuất cảnh. Luật sư cho em hỏi là trường hợp của em có bị cấm xuất cảnh hay không? Vì em chỉ vi phạm lỗi giao thông, bị tạm giữ giấy phép. Em mong nhận được câu trả lời sớm của luật sư. Em xin cảm ơn.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định 136/2007/NĐ-CP

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ Điều 21 Nghị định 136/2007/NĐ-CP quy định về các trường hợp cấm xuất cảnh, gồm:

– Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.

– Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.

– Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.

– Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.

– Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

– Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ.

Bạn bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và hiện tại bạn vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt đó, dẫn đến việc bạn vẫn chưa lấy lại được giấy phép lái xe do đó bạn sẽ bị cấm xuất cảnh ra nước ngoài.

"3. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó."

Nếu bạn làm mất biên bản vi phạm hành chính thì bạn đến kho bạc nhà nước nộp phạt và trình bày vụ việc của mình. Do khi bạn vi phạm giao thông, cơ quan xử phạt đã lập thành 2 biên bản, giao cho bạn 1 biên bản, còn bên cơ quan sẽ lưu giữ lại 1 biên bản. Hồ sơ vi phạm của bạn đã được lưu giữ lại, nên khi bạn đến và trình bày vấn đề của mình để thực hiện nghĩa vụ nộp phạt vi phạm hành chính.

Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về thủ tục nộp tiền phạt như sau:

"1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

….."

Bạn bị phạt từ tháng 04/2016, nhưng đến bây giờ là tháng 07/2016 đã vượt quá thời hạn 10 ngày mà bạn vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt nên bạn phải nộp số tiền tính bằng số tiền bạn phải nộp cộng thêm với 0.05% số tiền đó nhân với số ngày bạn chậm nộp.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam