Hệ thống pháp luật

Chở người không đội mũ bảo hiểm bị phạt gấp đôi

Ngày đăng: 30/03/2021 lúc 13:16:33

Theo quy định tại Điều 6 và Điều 11 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm an toàn giao thông đối với lỗi không đội mũ bảo hiểm như sau:

Chở người không đội mũ bảo hiểm bị phạt gấp đôi

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam