Chính thức 'khai tử' dịch vụ đòi nợ

Quốc hội khóa XIV đã thông qua Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi, theo đó ngày 1/1/2021 dịch vụ đòi nợ chính thức trở thành ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh.