Hệ thống pháp luật

Chính thức 'khai tử' dịch vụ đòi nợ

Ngày đăng: 19/08/2020 lúc 15:12:57
Quốc hội khóa XIV đã thông qua Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi, theo đó ngày 1/1/2021 dịch vụ đòi nợ chính thức trở thành ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam