Chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37145

Câu hỏi:

Chào luật sư! Tôi là bộ đội xuất ngũ (tại ngũ 24 tháng) mới được tuyển dụng vào công chức cấp xã, đang trong thời gian tập sự, theo các quy định: 1.tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 2. Điều 22 Nghi dinh 112/2011/NĐ-CP; 3. điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ; thì tôi có được hưởng 100% lương không? và Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 còn hiệu lực không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Thứ nhất, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng,sử dụng và quản lý công chức vẫn còn hiệu lực pháp luật.

Thứ hai, về mức lương khi tập sự của công chức cấp xã:

Điều 22 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự như sau:

“Điều 22. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

a) Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;

c) Là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

4. Công chức được cơ quan phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn tập sự.”

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP thì Nghị định này chỉ áp dụng với công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 quy định những người là công chức. Mà công chức cấp xã không được quy định tại Nghị định này. Do đó, bạn không được hưởng chế độ tập sự theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Chế độ tập sự đối với công chức cấp xã được quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người đang hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

“Điều 5. Xếp lương

2. Đối với công chức cấp xã:

……

c) Thời gian tập sự của công chức cấp xã được quy định như sau: 12 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch chuyên viên và tương đương; 06 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch cán sự và tương đương; 03 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch nhân viên và tương đương. Trong thời gian tập sự được hưởng 85% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo chuyên môn được tuyển dụng. Trường hợp có học vị thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch chuyên viên và tương đương; công chức cấp xã ở vùng cao, biên giới, hải đảo thời gian tập sự được hưởng 100% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương theo niên hạn.”

Theo quy định trên thì chỉ công chức cấp xã ở vùng cao, biên giới, hải đảo được hưởng 100% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo.  Do vậy, trường hợp bạn đã có 24 tháng tham gia nghĩa vụ quân sự và nay tập sự công chức cấp xã thì chỉ được hưởng 100% lương nếu thuộc xã vùng cao, biên giới, hải đảo.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam