Chi trả phí môi giới giao dịch bất động sản cho người lao động

Ngày gửi: 12/02/2018 lúc 23:02:24

Mã số: HTPL37207

Câu hỏi:

Chào Luật Sư, tôi tên Trân, rất mong Luật Sư tư vấn về vấn đề sau: Tôi trước đây là nhân viên kinh doanh bất động sản (môi giới căn hộ) đã thực hiện thành công 07 (bảy) giao dịch với Sàn giao dịch Thế Giới Bất Động Sản, thông tin chi tiết như sau:

– Thời gian làm việc: tháng 11-2014 đến tháng 8-2015

– Hình thức lao động: nhân viên chính thức, Sàn giao dịch Thế giới bất động sản giữ hồ sơ cùng văn bằng tốt nghiệp bản chính của tôi trong suốt thời gian làm việc nêu trên mà không có bất kỳ hợp đồng lao động nào.

– Giao dịch thành công: 7 giao dịch, có giấy xác nhận giao dịch

– Theo như thông báo ban đầu từ Sàn giao dịch Thế giới bất động sản, chủ đầu tư sẽ thanh toán 50% phí sau khi khách hàng đặt mua căn hộ 6 tháng, 50% phí còn lại thanh toán sau đó 3 tháng.

– Giao dịch của tôi vào ngày 9-6-2015, theo đúng như quy định trên thì ngày 9-12-2015 tôi sẽ được nhận 50% phí, nhưng đến nay Sàn giao dịch Thế giới bất động sản vẫn chưa thanh toán khoản phí nào cho giao dịch này và trả lời chủ đầu tư chưa trả.

Luật Sư cho tôi hỏi các vấn đề sau:

1. Tôi có được quyền yêu cầu Sàn giao dịch Thế giới bất động sản xuất trình Hợp Đồng dịch vụ Môi giới giữa Sàn giao dịch Thế giới bất động sản với Chủ đầu tư hay không? (để biết chính xác thỏa thuận thanh toán phí trong hợp đồng).

2. Tôi không có Hợp đồng lao động thì khi Sàn giao dịch Thế giới bất động sản thanh toán phí môi giới cho tôi thì có được trừ 10% thuế hay không? Nếu có thì trường hợp nào tôi được được hoàn lại thuế.

3. Trong trường hợp Sàn giao dịch Thế giới bất động sản chưa chịu thanh toán thì đó có được coi là nợ (chỉ có giấy xác nhận giao dịch không có giấy tờ liên quan đến vấn đề thời gian thanh toán phí) và tôi có quyền đòi nợ theo quy định của Bộ Luật dân sự hay không? Nếu tôi muốn thưa kiện thì cần những giấy tờ gì, Luật Sư có thể cung cấp dịch vụ này cho tôi hay không? Nếu có thì chi phí bao nhiêu, mất thời gian bao lâu?

Rất mong nhận được phản hồi của Luật Sư. Trân trọng!

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

I. Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động năm 2012

Thông tư 111/2013/TT-BTC

II. Nội dung tư vấn

1. Tôi có được quyền yêu cầu Sàn giao dịch Thế giới bất động sản xuất trình Hợp đồng dịch vụ Môi giới giữa Sàn giao dịch Thế giới bất động sản với Chủ đầu tư hay không? (để biết chính xác thỏa thuận thanh toán phí trong hợp đồng)

Theo thông tin bạn cung cấp, từ tháng 11/2014 đến tháng 8/2015, giữa Sàn giao dịch Thế giới bất động sản và bạn không ký kết hợp đồng lao động mà chỉ giữ hồ sơ cùng văn bằng tốt nghiệp bản chính của bạn. Theo Điều 16 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về hình thức hợp đồng lao động như sau:

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói”.

Như vậy, theo quy định này, giữa người sử dụng lao động và người lao động khi giao kết hợp đồng lao động phải thành lập hợp đồng lao động bằng văn bản, trừ trường hợp công việc tạm thời có thời hạn 3 tháng có thể giao kết bằng lời nói. Do bạn giao kết hợp đồng bằng miệng và chỉ giao hồ sơ cùng với bằng tốt nghiệp bản chính trong khoảng thời gian là 9 tháng, nên hợp đồng lao động này trái với quy định của pháp luật. Bạn nên yêu cầu người sử dụng lao động thành lập hợp đồng lao động bằng văn bản để xác định được loại hợp đồng và nội dung hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 5 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về quyền của người lao động:

“Người lao động có các quyền sau đây:

a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử;

b) Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập thể;

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

đ) Đình công”.

Do việc giao kết hợp đồng lao động của bạn không đúng theo quy định của pháp luât, nên theo quy định trên bạn chỉ có các quyền năng nêu trên. Tuy nhiên, bạn có thể thỏa thuận được bên Sàn giao dịch Thế giới bất động sản để xem Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản giữ Sàn giao dịch Thế giới bất động sản và chủ đầu tư.

2. Tôi không có Hợp đồng lao động thì khi Sàn giao dịch Thế giới bất động sản thanh toán phí môi giới cho tôi thì có được trừ 10% thuế hay không? Nếu có thì trường hợp nào tôi được hoàn lại thuế.

Theo điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kế”.

Như vậy, bạn có thể được khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân với điều kiện phải đăng ký thuế và có mã số thuế.

Tại Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định:

“1. Việc đăng ký thuế, kê khai, khấu trừ thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế và các biện pháp quản lý thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Khi bạn thuộc một trong các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ được hoàn thuế.

3. Trong trường hợp Sàn giao dịch Thế giới bất động sản chưa chịu thanh toán thì đó có được coi là nợ (chỉ có giấy xác nhận giao dịch không có giấy tờ liên quan đến vấn đề thời gian thanh toán phí) và tôi có quyền đòi nợ theo quy định của Bộ Luật dân sự hay không? Nếu tôi muốn thưa kiện thì cần những giấy tờ gì, Luật Sư có thể cung cấp dịch vụ này cho tôi hay không? Nếu có thì chi phí bao nhiêu, mất thời gian bao lâu?

Theo thông tin bạn cung cấp:

-Theo như thông báo ban đầu từ Sàn giao dịch Thế giới bất động sản, chủ đầu tư sẽ thanh toán 50% phí sau khi khách hàng đặt mua căn hộ 6 tháng, 50% phí còn lại thanh toán sau đó 3 tháng.

– Giao dịch của tôi vào ngày 9-6-2015, theo đúng như quy định trên thì ngày 9-12-2015 tôi sẽ được nhận 50% phí, nhưng đến nay Sàn giao dịch Thế giới bất động sản vẫn chưa thanh toán khoản phí nào cho giao dịch này và trả lời chủ đầu tư chưa trả.

Như vậy, xác định chủ thể Hợp đồng môi giới bất động sản là Sàn giao dịch Thế giới bất động sản và Chủ đâu tư. Vì vậy, khi Chủ đầu tư thanh toán phí thì khoản phí này sẽ thuộc về Sàn giao dịch bất động sản chứ không phải thuộc về bạn. Bạn chỉ là người được Sàn giao dịch Thế giới bất động sản chỉ định thực hiện việc môi giới nêu trên, và có thể bạn được nhận một khoản hoa hồng trong khoản phí dịch vụ đó, đồng thời bạn nhận được ưu đãi khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp, bạn sẽ nhận được 50% phí từ việc môi giới bất động sản. Trong trường hợp, Sàn giao dịch Thế giới bất động sản không chịu thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản phí cho bạn, bạn có thể thỏa thuận, yêu cầu Sàn giao dịch thanh toán phí. Nếu Sàn giao dịch tiếp tục không thanh toán cho bạn, bạn có thể làm đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân cấp quận, huyện nơi bạn đang làm việc.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM