Hệ thống pháp luật

Chi phí cách ly tập trung trong phòng chống dịch Covid-19 đối với người Việt nam ở trong nước

Ngày đăng: 05/03/2021 lúc 11:11:29

Ngày 8 tháng 2 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 12 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19. Sau đây là quy định cụ thể:

Chi phí cách ly tập trung trong phòng chống dịch Covid-19 đối với người Việt nam ở trong nước

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam