Chỉ có một nhà thầu tham gia thì có cần xếp hạng nhà thầu không?

Ngày gửi: 25/10/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42570

Câu hỏi:

Khi chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật và tài chính thì trong báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của Tổ chuyên gia (tại mục 6/II và mục III- mẫu 01 TT23) có cần xếp hạng nhà thầu hay không? (theo phụ lục 5A thì không tiến hành xếp hạng trong trường hợp này).

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1.Căn cứ pháp lý

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP

– Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT

2. Nội dung tư vấn

Xếp hạng nhà thầu là việc đánh giá, sắp xếp thứ tự nhà thầu trong danh sách xếp hạng dựa trên đánh giá về kỹ thuật và tài chính của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu. Chỉ những nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật và tài chính mới được xem xét và xếp hạng còn những nhà thầu không đạt về yêu câu kỹ thuật và tài chính sẽ không được xếp hạng.

Căn cứ Điểm e, Khoản 1, Điều 106 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, không tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt, danh sách xếp hạng nhà thầu được phê duyệt trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu

Theo hướng dẫn tại Phụ lục 5A ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không xếp hạng nhà thầu.

Bên mời thầu mời nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về tài chính vào thương thảo hợp đồng làm căn cứ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Như vậy, đơn vị được giao trình quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu để chủ đầu tư phê duyệt. Trường hợp chỉ có 1 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam