Chế độ trợ cấp thờ cúng đối với người thờ cúng liệt sĩ

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32492

Câu hỏi:

Thưa luật sư cho tôi hỏi: bà ngoại tôi là vợ liệt sỹ nhưng bà ngoại đã tái giá. Bà ngoại có 2 người con: người con đầu là con của chồng trước là liệt sỹ, người con sau là con chồng sau. Bà ngoại đã được hưởng chế độ vợ liệt sỹ. Tôi muốn hỏi ở đây là người con đầu là con liệt sỹ có hưởng tiền lễ, tiền tết được hay không trong khi mẹ – vợ liệt sỹ còn sống và đang hưởng chế độ vợ liệt sỹ?.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý.

– Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005

– Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012

– Nghị định 31/2013/NĐ-CP 

2. Nội dung tư vấn. 

"Điều 14

1. Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ" bao gồm:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ;

b) Vợ hoặc chồng;

c) Với;

d) Người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ…".

Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật hiện hành thì con của liệt sĩ bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, vì vậy, trong trường hợp này chỉ người con đẻ  và vợ của người liệt sĩ mới được coi là thân nhân liệt sĩ và được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ theo Điều 8 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ theo đó, thân nhân của liệt sĩ sẽ được hưởng tiền trợ cấp tuất hàng tháng khi là cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con của liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. 

Như vậy, trường hợp người con thứ nhất là con đẻ của liệt sĩ sẽ được hưởng tiền trợ cấp tuất hàng tháng nếu thuộc trường hợp dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. Nếu không thuộc trường hợp nêu trên thì không được hưởng tiền trợ cấp tuất hàng tháng. 

Về chế độ thờ cúng liệt sĩ: 

Điều 21 Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định: 

1. Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng.

…".

Như vậy, nếu trong trường hợp đang có người là thân nhân liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì không xét chế độ trợ cấp thờ cúng cho người thờ cùng.  

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam