Chế độ phụ cấp với giáo viên dạy nghề?

Ngày gửi: 25/04/2019 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL32633

Câu hỏi:

Chào luật sư! Tôi là giáo viên dạy nghề làm vườn cho học sinh trường THCS và THPT Hoành Mô từ năm 2011 đến bây giờ mà chưa được hưởng phụ cấp gì cả. Nay xin hỏi bên luật sư là tôi có được hưởng phụ cấp gì không? Và đơn vị thanh toán? Cảm ơn luật sư! 

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Thông tư liên tịch số 01/2006//TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

– Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006//TTLT-BGDĐT-BNV-BTC quy định về đối tượng và điều kiện hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi của giáo viên như sau: 

Đối tượng:

– Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

– Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Điều kiện: 

– Đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15)

– Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục I Nghị định số 204/2004/NĐ-CP không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;

Như vậy, nếu như bạn là giáo viên dạy nghề làm vườn thuộc trường hợp sau đây mới được hưởng phụ cấp ưu đãi:

+ Nhà giáo thuộc biên chế, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thì phải được chuyển, xếp lương từ chế độ tiền lương của viên chức vào các ngành giáo dục đào tạo;

Nếu thỏa mãn điều kiện trên thì bạn thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi.  Căn cứ Điều 2 Quyết định 244/2005/QĐ-Ttg quy định chế độ trợ cấp ưu đãi đối với giáo viên như sau: 

“a) Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh);

b) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

c) Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;

d) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;

đ) Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng;

e) Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.”

>>> Luật sư tư vấn phụ cấp giáo viên dạy nghề: 024.6294.9155

Như vậy, trong trường hợp này bạn là giáo viên dạy nghề trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông nếu đảm bảo điều kiện nêu trên thì bạn được hưởng mức phụ cấp là 30% theo điềm b khoản 1 Điều 2 Quyết định 244/2005/QĐ-Ttg. Nếu như hiện tại đủ điều kiện mà bạn không được hưởng phụ cấp này khi có đủ điều kiện trên thì bạn có thể kiến nghị lên hiệu trưởng trường để được giải quyết. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH