×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Cấu thành tội vi phạm quy định nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Để ngăn chặn tình trạng sai phạm trong công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán ở nước ta ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, từ đó BLHS năm 2015 bổ sung tội danh mới “Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” tại Điều 221.

Cấu thành tội vi phạm quy định nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng