Cấp phép thi công công trình điện lực trong phạm vi đất dành cho đường bộ

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32775

Câu hỏi:

Tại Khoản 2 Điều 43 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định: "2. Trong phạm vi đất dành cho đường bộ, không được xây dựng các công trình khác, trừ một số công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạm vi đó nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, gồm công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí." Vậy luật sư cho em hỏi cơ quan có thẩm quyền cho phép thi công đường điện lực là cơ quan nào?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật giao thông đường bộ năm 2008;

– Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật giao thông đường bộ năm 2008, đất dành cho đường bộ, không được xây dựng các công trình khác, trừ một số công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

"Điều 27. Xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ

1. Tổ chức, cá nhân xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ phải thực hiện các quy định sau đây:

a) Lập và duyệt dự án, thiết kế theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng;

b) Có văn bản chấp thuận ngay từ khi lập dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sau đây trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt:

– Bộ Giao thông vận tải chấp thuận đối với công trình thiết yếu trên hệ thống đường quốc lộ, đường cao tốc;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận đối với công trình thiết yếu trên các hệ thống đường bộ địa phương.

c) Có Giấy phép thi công bảo đảm an toàn giao thông của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

2. Bộ Giao thông vận tải quy định về việc cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu hoặc điểm đấu nối trên hệ thống quốc lộ, đường cao tốc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về việc cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu hoặc điểm đấu nối đối với đường địa phương."

Như vậy, các công trình thiết yếu để được xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ, trong đó có việc cấp phép thi công đường điện lực phải lập dự án đầu tư và được Bộ giao thông vận tải cấp phép xây dựng đối với công trình trên hệ thống quốc lộ, đường cao tốc hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép đối với công trình tại địa phương.

Do đó, bạn liên hệ tới Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi bạn đang cư trú để biết rõ thẩm quyền cho phép thi công đường điện lực.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam