Hệ thống pháp luật

Cấm cải tạo xe 16 chỗ thành xe Limousine chở khách từ 01/9/2022

Ngày đăng: 08/08/2022 lúc 15:37:05

Nội dung trên được nêu trong Nghị định 47/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/7/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Đây là quy định mới, bổ sung khoản 3 điều 13 Nghị định 10/2020/NĐ-CP đã ban hành trước đó.

Cụ thể, các loại xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên không được cải tạo thành xe ô tô dưới 10 chỗ (gồm cả tài xế) để kinh doanh vận tải hành khách. Đồng thời, không sử dụng xe ô tô kiểu dáng tương tự xe từ 09 chỗ trở lên (gồm cả tài xế) để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Đối với những trường hợp đã cải tạo xuống dưới 10 chỗ và đã được cấp phù hiệu, biển hiệu trước ngày Nghị định 47/2022/NĐ-CP có hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng để kinh doanh cho đến hết niên hạn sử dụng.

Nếu áp dụng quy định mới tại Nghị định 47/2022/NĐ-CP, các xe Limousine đã được cấp biển hiệu, phù hiệu vẫn tiếp tục được sử dụng để kinh doanh chở khách.

Từ 1/9/2022, khi Nghị định 47/2022/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực, các xe 16 chỗ thành xe cải tạo thành xe Limousine dưới 10 chỗ sẽ không đủ điều kiện để cấp phù hiệu, biển hiệu kinh doanh vận tải hành khách.

 

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam