Cách tính thuế TNCN phải nộp đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động trên 3 tháng

Cập nhật: 15/03/2021 lúc 11:41:52

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC, Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, cách tính thuế TNCN phải nộp đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động trên 03 tháng được quy định như sau:

Cách tính thuế TNCN phải nộp đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động trên 3 tháng

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam