Hệ thống pháp luật

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất khi chuyển nhượng

Ngày đăng: 10/03/2021 lúc 10:09:30

Lệ phí trước bạ là một trong những khoản thuế, phí, lệ phí mà người sử dụng đất phải nộp khi chuyển nhượng nhà, đất. Vậy lệ phí trước bạ được tính như thế nào?

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất khi chuyển nhượng

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam