Hệ thống pháp luật

Các trường hợp không được làm kế toán

Ngày đăng: 29/03/2021 lúc 10:10:51

Những trường hợp không được làm kế toán bao gồm những ai? Vấn đề này được quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 31/12/2016 và có hiệu lực từ 01/01/2017. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những đối tượng không được làm kế toán.

Các trường hợp không được làm kế toán

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam