Hệ thống pháp luật

Các trường hợp cần đính chính sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực

Ngày đăng: 29/06/2024 lúc 09:53:05

Với sự ra đời của​ Luật Đất đai 2024, những quy định mới liên quan đến sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đã được làm rõ. Việc đính chính sổ đỏ là cần thiết để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý đất đai, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất. Bài viết này sẽ trình bày chi tiết về các trường hợp cần đính chính sổ đỏ theo quy định mới.

Hai trường hợp cần đính chính sổ đỏ

Căn cứ vào khoản 1 Điều 152 của Luật Đất đai 2024, có hai trường hợp chính mà cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện đính chính sổ đỏ đã cấp:

1. Sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận:

Nếu thông tin trên giấy chứng nhận (sổ đỏ) không trùng khớp với thông tin hiện tại của người sử dụng đất, chẳng hạn như sai tên, giấy tờ pháp nhân, địa chỉ, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành đính chính.

2. Sai sót thông tin về thửa đất hoặc tài sản gắn liền với đất:

Khi có sai lệch giữa thông tin trên sổ đỏ và hồ sơ kê khai, đăng ký đất đai đã được cơ quan chức năng kiểm tra xác nhận, hoặc khác với nội dung văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước về việc giải quyết tranh chấp đất đai, cần phải thực hiện đính chính.

Quy định hiện hành và sự khác biệt

So với Luật Đất đai 2013, quy định tại khoản 1 Điều 106 cũng yêu cầu đính chính trong các trường hợp sai sót về tên gọi, giấy tờ pháp nhân, nhân thân hoặc thông tin về thửa đất, nhưng Luật Đất đai 2024 đã mở rộng và chi tiết hóa hơn các tình huống cần xử lý.

Thẩm quyền cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024

Theo Điều 136 của Luật Đất đai 2024, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) được quy định rõ ràng như sau:

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

  • Có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng bao gồm tổ chức, người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, như đã nêu tại các khoản 1, 2, 5, 6, và 7 của Điều 4. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan quản lý đất đai thực hiện cấp giấy chứng nhận.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện:

  • Chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân và hộ gia đình, cộng đồng dân cư như quy định tại khoản 3khoản 4 của Điều 4.
 • Tổ chức đăng ký đất đai:

  • Cấp giấy chứng nhận và xác nhận thay đổi đối với các tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, và các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai có quyền cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, và cộng đồng dân cư.
  • Các tổ chức này được phép sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp.

Việc đính chính sổ đỏ khi có sai sót là rất quan trọng, không chỉ để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất mà còn góp phần vào sự minh bạch trong quản lý đất đai. Các quy định trong Luật Đất đai 2024 và Nghị định hướng dẫn sẽ giúp quy trình này trở nên rõ ràng và hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch liên quan đến đất đai.

Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam