Các trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021

Cập nhật: 05/03/2021 lúc 15:12:35

Theo Công văn số 362/LĐTBXH-BHXH, các trường hợp sau đây sẽ được hưởng lương hưu kể từ ngày 01/01/2021

Các trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam